Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja internet trgovine EGMONT

Informacije o trgovačkom društvu
EGMONT nakladnička djelatnost d.o.o.
Višnjevac 3
10000 Zagreb
e-mail web trgovine: croinfo@egmont.com
tel: + 385 01 3040 555
Registar: Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080127938
OIB: 52195305652
PDV ID: HR52195305652
Temeljni kapital društva: 278.319,73 €
Osobe ovlaštene za zastupanje:
-Velizara Dobreva, predsjednica uprave, zastupa društvo skupno s drugim članovima uprave.
-Ivana Krnić, član uprave, zastupa društvo skupno s  predsjednikom uprave.
-Anna Marika Helẻn Bark, član uprave, zastupa društvo skupno s predsjednikom uprave.
-Dariusz Jan Wasielewskim član uprave, zastupa društvo skupno s predsjednikom uprave.
Korisnik je osoba koja koristi web stranicu www.egmont.hr i web trgovinu www.shop.egmont.hr isto kao i svaki Kupac i posjetitelj web stranice www.egmont.hr i i web trgovine www.shop.egmont.hr.
Potrošač, u svojstvu Kupca, sklapa ugovor o kupoprodaji s društvom EGMONT d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Prodavatelj), u svojstvu prodavatelja.
Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača.
Na pravne osobe kao kupce ne odnose se odjeljci ovih Uvjeta korištenja o materijalnim nedostatcima proizvoda, reklamaciji i pravu na jednostrani raskid. U navedenim slučajevima primjenjuju se relevantne odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini. Prodavatelj može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima Kupac koji je potrošač.
Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice www.egmont.hr i web trgovine www.shop.egmont.hr regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva i uredaba Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice www.egmont.hr i web trgovine www.shop.egmont.hr predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.
Ovi Uvjeti korištenja predstavljaju i predugovornu obavijest na način kako je ista regulirana Zakonom o zaštiti potrošača.
Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta.

 

Značenje izraza navedenih u ovim Uvjetima korištenja

Prodavatelj – trgovačko društvo EGMONT nakladnička djelatnost d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb
www.egmont.hr – web stranica u vlasništvu Prodavatelja
www.shop.egmont.hr – web trgovina u vlasništvu Prodavatelja
Kupac – svaka osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka te naručila proizvod ili uslugu
Korisnik “www.egmont.hr” – svaka osoba koja web stranicu „www.egmont.hr“ koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
Korisnik ”shop.egmont.hr”- svaka osoba koja web trgovinu ,, www.shop.egmont.hr” koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu
Korištenje „www.egmont.hr“ – pristup stranici www.egmont.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja web trgovina
Korištenje ,,shop.egmont.hr” – pristup web trgovini radi dobivanja informacija o sadržaju istog i/ili ostvarivanja web trgovina
Online kupnja ili web trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem „www.shop.egmont.hr
Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na „ www.egmont.hr “ i ,, www.shop.egmont.hr”, a koje je moguće kupiti putem web trgovine.
Elektronska komunikacija – posjećivanjem web trgovine, osoba komunicira elektronskim putem. Time prihvaća da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su Vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

Opće odredbe Uvjeta korištenja

 1. Nositelj svih prava na internet stranici  www.egmont.hr i web trgovine www.shop.egmont.hr je Prodavatelj. Sve Kupce koji obavljaju narudžbu putem web stranice Prodavatelja upućujemo da se upoznaju s Uvjetima korištenja Prodavatelja. Za Kupca će biti važeći oni Uvjeti korištenja koji su na snazi u trenutku sklapanja Ugovora s Prodavateljem. Kupac će označavanjem potvrditi na za to predviđenom mjestu prilikom narudžbe da Uvjete korištenja u cijelosti razumije i prihvaća. Uvjeti korištenja će biti dostavljeni Kupcu na njegovu e-mail adresu. U slučaj postojanja nejasnoća u Uvjetima korištenja, Kupac se može obratiti Prodavatelju.
 2. Korisnike upućujemo da se prije same kupovine upoznaju sa ovim Uvjetima korištenja te da iste redovno provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama, a u slučaju postojanja nejasnoća mogu se obratiti Prodavatelju.
 3. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem web trgovine Prodavatelja te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg Kupca i web trgovine Prodavatelja, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje „www.egmont.hr “ i online kupnje putem www.shop.egmont.hr.
 4. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Registracija nije obavezan korak prilikom narudžbe proizvoda na ovim stranicama. Kupnju možete izvršiti i kao gost.
 6. Korisnici www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Prodavatelj ne odgovara za nedostatke i greške do kojih može doći zbog toga što Korisnik nije dao točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca.
 7. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Uvjeta korištenja, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „www.egmont.hr “ zbog čega su Korisnici „www.egmont.hr“ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.egmont.hr internet stranici i web trgovini www.shop.egmont.hr.
 8. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr.
 9. Prodavatelj sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšao odabir prilikom kupovine. Prodavatelj ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Prodavatelj zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača, kako je opisano u prethodnom stavku. Moguće su razlike stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda te opisanog proizvoda na ovim stranicama, ukoliko proizvođač izmijeni neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.
 10. Ulažemo u razvoj procesa davanja recenzija. Ne prakticiramo niti potičemo podnošenje lažnih potrošačkih recenzija ili preporuka, ili naručivanje od druge pravne ili fizičke osobe da ih podnese, ili pogrešno predstavljanje potrošačkih recenzija ili društvenih preporuka radi promocije proizvoda. Naše recenzije podliježu procesu provjere identiteta korisnika, te ulažemo napore da objavljene recenzije potječu od potrošača koji su proizvod doista koristili ili kupili. Na recenzije ostavljene putem Google i Facebook računa, nemamo utjecaj te ne možemo utjecati na njihove tehničke postavke u pogledu verifikacije identiteta korisnika koji daju recenzije.

 

Web trgovina – sklapanje i raskid ugovora o kupoprodaji

 1. Online kupnja može se ostvariti registracijom na za to predviđenom mjestu na www.shop.egmont.hr ili kao gost, pri čemu će Kupac unijeti podatke o email adresi i adresi za dostavu. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Klikom na opciju “Prijava/Registracija” u gornjem desnom dijelu ekrana, Kupac upisuje svoju e-mail adresu i željenu lozinku u dijelu za registraciju te nakon toga klikne “Registriraj”. Nakon registracije Kupac će biti preusmjeren na stranicu “Moj profil”. Na stranici “Moj profil” Kupac može pregledati svoje posljednje narudžbe, urediti svoje adrese za naplatu i dostavu te urediti svoju lozinku i detalje korisničkog računa.
 2. Kupac Odabire željeni proizvod. Izborom “Dodaj u košaricu” proizvod će biti automatski spremljen u košaricu. Na ekranu iznad proizvoda pojavit će se obavijest da je proizvod u košarici. Nakon toga, Kupac ga može kupiti izborom opcije “Vidi košaricu” ili odabrati sljedeći proizvod iz naše ponude i spremiti ga u košaricu. Kupac u košarici ima pregled svih proizvoda koje je dotad odabrao, te cijenu i količinu. Količinu pojedinog proizvoda može mijenjati klikom na oznake plus (+) ili minus (-). Ako Kupac želi isprazniti košaricu, pokraj svakog artikla s lijeve strane mora kliknuti na crveni znak X. Kada Kupac dovrši odabir željenih proizvoda i odluči ih kupiti, u donjem dijelu odabire “Kreni na plaćanje” za izvršenje kupovine. Nakon toga Kupac unosi potrebne podatke i s desne strane ekrana klikne na ikonu “Naručite”.
 3. Naše proizvode Kupac može naručiti preko interneta 24 sata dnevno. Narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će obrađene isti ili sljedeći radni dan, a najkasnije u roku od 5 radnih dana (ponedjeljak – petak). Narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i praznikom bit će obrađene prvi sljedeći radi dan, a najkasnije u roku od 5 radnih dana.
 4. Ako Kupac ima poseban zahtjev u vezi s datumom i adresom dostave, sve detalje treba navesti u narudžbi. O mogućnosti ispunjenja zahtjeva bit će obaviješten telefonom ili e-mailom.
 5. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji sl. (newsletter).

 

Cijena proizvoda i način plaćanja

 1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u eurima te je u istima sadržan pripadajući PDV. One ne uključuju troškove dostave.
 2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti odrediti cijenu nižu od redovne za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja, a što obuhvaća, među ostalim, akcijsku prodaju, rasprodaju, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima istječe rok uporabe. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.
 3. Cijena proizvoda bit će ona koja je navedena u svakom trenutku na našoj mrežnoj stranici, osim u slučaju očite pogreške. Iako poduzimamo sve kako bismo osigurali da su cijene navedene na mrežnoj stranici ispravne, može doći do pogreške. Ako otkrijemo grešku u cijeni nekog proizvoda koji je Kupac naručio, obavijestit ćemo ga što je prije moguće i dati mogućnost potvrđivanja narudžbe po ispravnoj cijeni ili otkazivanja narudžbe.
Plaćanje
Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Prodavatelju jednim od niže navedenih načina plaćanja.
Kupac klikom na ”Kupi” dolazi na mjesto gdje će se pokrenuti postupak plaćanja.
Nakon upisa podataka i odabrane vrste plaćanja, bitno je kliknuti na kućicu za prihvaćanja Egmontovih uvjeta poslovanja i pravila zaštite podataka. Ukoliko je Kupac odabrao plaćanje kreditnim karticama, klikom na “Kupi” i unutar CorvusPay sustava odabire vrstu kreditne kartice kojom želi platiti (Maestro, Diners, MasterCard i Visa) te upisuje tražene podatke. Kada Kupac klikne “PLATI”, vidjet će podatke o svojoj narudžbi. Nakon toga Kupac će dobiti potvrdu o narudžbi na svoju e-mail adresu ili ćemo Kupca kontaktirati telefonom ako narudžbu iz nekog razloga nije moguće realizirati u najkraćem mogućem roku. CorvusPay sustav će automatski poslati potvrdni e-mail o predautorizaciji kartice Kupca za navedeni iznos.
Napomena:
Vaša kartica u tom trenutku još nije terećena za navedeni iznos. Predautorizacija znači da su upisani podaci provjereni te da je najavljen Vaš mogući trošak. Kada do kraja potvrdimo primitak, mogućnost realizacije narudžbe i dostave, naplatit ćemo transakciju za potreban iznos (može biti jednak ili manji autoriziranom ako smo Vam iz nekog razloga poslali samo dio narudžbe u dogovoru s Vama). Radi zaštite Vaših podataka, CorvusPay sustav ne dopušta naplatu većeg iznosa niti uvid u broj Vaše kreditne kartice. Mi vidimo samo broj transakcije koji se šalje na naplatu ili otkazivanje narudžbe koju zbog nekog razloga ne možemo ispuniti. Sustav CorvusPay automatski će na Vašu e-mail adresu slati potrebne informacije o tijeku naplate ili otkazivanju narudžbe. Podaci o kreditnim karticama Kupca NE NALAZE se u bazi podataka tvrtke Prodavatelja, već samo i isključivo na serveru banke. Prodavatelj nema uvid u bankovne podatke Kupca.
Način plaćanja:
1) Plaćanje kreditnim karticama
Jednokratno plaćanje karticama: Visa Premium, Visa, Maestro i Mastercard.
Mogućnost obročnog plaćanja bez kamata:
Visa Premium kreditnom karticom:
– 2-6 rata (za iznose iznad 40 €)
Maestro i Visa karticama Privredne banke:
– 2-6 rata (za iznose iznad 40 €)
Debitnim karticama (Maestro, Mastercard, Visa) MBNet grupacije: Slatinska banka d.d., Istarska Kreditna Banka Umag d.d., Sberbank d.d., Kentbank d.d., Agram Banka d.d.
– 2-6 rata (za iznose iznad 40 €)
Inozemne narudžbe (izvan Republike Hrvatske) moguće je platiti jednokratno, isključivo navedenim kreditnim karticama.
2) Plaćanje internet bankarstvom ili općom uplatnicom
Plaćanje je moguće izvršiti putem internet bankarstva ili općom uplatnicom u bilo kojoj banci ili pošti u Republici Hrvatskoj. Kad u procesu kupovine Kupac odabere plaćanje direktnom bankovnom transakcijom na e-mail će biti poslani svi podaci za izvršenje uplate. Plaćanje je moguće izvršiti isključivo uplatom sa hrvatskog računa, a ponuda vrijedi 3 dana od trenutka narudžbe. Po primitku uplate, naručenu robu šaljemo na željenu adresu unutar 2-5 radnih dana.
3) Pouzeće – plaćanje prilikom preuzimanja.
Izjava o sigurnosti plaćanja kreditnim karticama
Pri plaćanju na www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr Kupac koristi CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost kartičnih podataka već od trenutka kada ih upiše u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Internet preglednika do banke koja je izdala karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi osjetljive podatke i upravlja njima, čuvajući ih pritom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost Internet plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najvišem sigurnosnom standardu industrije platnih kartica. Prilikom plaćanja karticama uvrštenim u 3-D Secure program banka Kupca uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet Kupca pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Osjetljivi podaci Kupca u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za Internet plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Usto, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom kartičnih podataka Kupca.

 

 

Dostava

 1. Mjesto za isporuku naručenih proizvoda bit će mjesto navedeno u konkretnoj narudžbi.
 1. Dostavu vršimo u Republiku Hrvatsku i zemlje Europske unije.
 2. Roba se predaje DPD Croatia d.o.o. u roku od 2 radna dana, dok ju Kupac dobije u roku od 1-2 dana, odnosno za Dubrovnik   2 – 4 radna dana.  Raspored dostave na otoke i mjesta u koja DPD Croatia d.o.o ne dostavlja svaki dan možete naći ovdje.
  Prodavatelj će učiniti razumne napore da dostavi robu u navedenom roku, ali ne prihvaća odgovornost ako se narudžba ne dostavi u navedenom roku. U vrijeme sajma knjiga, akcije Knjiga svima i svuda te sezonskih akcija poput Black Fridaya i sl. moguće je odstupanje od rokova gore navedenih.
 3. Cijena dostave u RH iznosi 3,98 €, a za narudžbe iznad 24,99 €  dostava je besplatna odnosno iznos dostave snosi prodavatelj.
 4. Cijena dostave za zemlje Europske unije iznosi 19,91 € i naplaćuje se za svaku narudžbu, neovisno o iznosu narudžbe. Dostavu u zemlje EU vršimo kurirskom službom DPD.
 5. Dostava izvan RH vrši se isključivo u zemlje članice Europske unije u rokovima navedenim u zagradama, a to su: SI (1); AT, CZ, DE, HU, SK, IT (2 – 3); BE, FR, LU, NL, PL, RO (3 – 4), BG, DK, EE, ES, LV, LT, SE, (4 – 5); PT (5); IE, GR, Fl (5 – 6).
 6. Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda Kupcu. Ako se proizvod koji je upućen Kupcu, odnosno primatelju, vrati Prodavatelju jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom ili telefonom te će mu biti ponuđena mogućnost ponovne dostave na ugovorenu adresu.
 7. Ako Kupac u roku od 3 dana ne odgovori na e-mail, odabrani proizvod bit će dostavnom službom ponovno upućen na ugovorenu adresu. Kada Prodavatelj putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu odnosno primatelju, Kupac odnosno primatelj dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen. Prodavatelj ne odgovara Kupcu, odnosno primatelju za manje ogrebotine na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako ogrebotine ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i uporabljivost proizvoda.
 8. Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca.

 

Odgovornost Prodavatelja za materijalne nedostatke Proizvoda i reklamacije

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke Proizvoda, sukladno primjenjivim propisima.
Kupac je obvezan obavijestiti Prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na Kupca.
Kad se nakon primitka stvari od strane Kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, Kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti Prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje Proizvoda.
Materijalni nedostaci za koje Prodavatelj odgovara
(1) Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.
(2) Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.
(3) Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od godine od prijelaza rizika postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako Prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.
Prodavatelj ne odgovara za neznatan materijalni nedostatak.
Nedostatak postoji:
 1. ako stvar ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvaliteti odnosno nema funkcionalnost, kompatibilnost, interoperabilnost i druge značajke kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji,
 2. ako stvar nije prikladna za bilo koju posebnu namjenu za koju je potrebna Kupcu i s kojom je Kupac upoznao prodavatelja najkasnije u trenutku sklapanja ugovora te u odnosu na koju je prodavatelj dao pristanak,
 3. ako stvar nije isporučena sa svom dodatnom opremom i uputama, uključujući upute za instalaciju, kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji ili
 4. ako stvar nije isporučena s ažuriranjima kako je utvrđeno ugovorom o kupoprodaji.
 5. ako stvar nije prikladna za upotrebu u svrhe za koje bi se stvar iste vrste uobičajeno koristila, uzimajući u obzir sve propise Europske unije i propise Republike Hrvatske, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive kodekse ponašanja u određenom području ako oni postoje,
 6. ako stvar ne odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koji je prodavatelj stavio na raspolaganje Kupcu prije sklapanja ugovora,
 7. ako stvar nije isporučena s dodatnom opremom, uključujući ambalažu, upute za instalaciju ili druge upute, čiji primitak Kupac može razumno očekivati,
 8. ako stvar ne odgovara količini ili nema ona svojstva i druge značajke, uključujući one koje se odnose na trajnost, funkcionalnost, kompatibilnost i sigurnost, koji su uobičajeni za stvar iste vrste i koje Kupac može razumno očekivati s obzirom na prirodu stvari te uzimajući u obzir sve javne izjave koje su dali prodavatelj ili druge osobe u prethodnim fazama lanca transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osobito u oglašavanju ili označivanju,
 9. ako je stvar nepravilno instalirana odnosno montirana, a usluga instalacije odnosno montaže čini dio ugovora o kupoprodaji i obavio ju je prodavatelj ili osoba za koju on odgovara ili
 10. ako je stvar za koju je bilo predviđeno da je instalira odnosno montira Kupac nepravilno instalirana odnosno montirana od strane Kupca, a nepravilna instalacija odnosno montaža posljedica je nedostatka u uputama koje je dostavio prodavatelj ili, u slučaju stvari s digitalnim elementima, koje je dostavio prodavatelj ili dobavljač digitalnog sadržaja ili digitalne usluge.
Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegova predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava stvari, nedostatak se ne uzima u obzir ako Prodavatelj nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja ugovora ili one nisu utjecale na odluku Kupca da sklopi ugovor.
Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.
Prodavatelj odgovara i za nedostatke koje je Kupac mogao lako opaziti ako je izjavio da stvar nema nikakve nedostat­ke ili da stvar ima određena svojstva ili odlike.
Pregled stvari i vidljivi nedostaci
Kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka Prodavatelj može imati jednu od sljedećih obveza, sve u skladu sa odredbama Zakona o obveznim odnosima prema izboru potrošača:
 • uklanjanje nedostatka,
 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,
 • sniženje cijene.
Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.
Kupac može raskinuti ugovor i bez ostavljanja naknadnog roka ako mu je Prodavatelj nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili ako iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da Prodavatelj neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, kao i u slučaju kad Kupac zbog zakašnjenja Prodavatelja ne može ostvariti svrhu radi koje je sklopio ugovor.
Ako Prodavatelj u naknadnom roku ne ispuni ugovor, on se raskida po samom zakonu, ali ga Kupac može održati ako bez odgađanja izjavi Prodavatelju da ugovor održava na snazi.
Prodavatelj je ovlašten odbiti uklanjanje nedostatka ako su popravak i zamjena nemogući ili bi mu time bili prouzročeni nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, a osobito vrijednost stvari bez nedostatka, značaj nedostatka i pitanje može li se popravak odnosno zamjena obaviti bez znatnih neugodnosti za Kupca.
Kada je Kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima te se na njega ne primjenjuju pravila iz ovog odjeljka „Materijalni nedostaci“.
Reklamacije u svezi nedostatka proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte:
 • na e-mail adresu: croinfo@egmont.com,
 • na adresu: Egmont d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb.
Kako bi potrošaču Prodavatelj odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača Prodavatelj zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

 

 

Jednostrani raskid ugovora i povrat

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana kada je kupac ili treća osoba određena od strane kupca zaprimila robu.
Da bi mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, Kupac mora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora (u prilogu) ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, poslane poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom (u kojoj su navedeni ime i prezime, adresa, broj telefona, telefaksa i adresa elektroničke pošte, te ugovor/narudžba koji Kupac raskida).
U slučaju jednostranog raskida ugovora Kupac snosi izravne troškove povrata robe, i dužan je vratiti robu Prodavatelju neoštećenu, bez nepotrebnog odgađanja, putem pružatelja poštanskih usluga, zajedno s računom, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je uputio odluku o jednostranom raskidu ugovora trgovcu. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako je prije isteka prethodno navedenog roka poslao robu trgovcu.
U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena za isti proizvod ili drugi proizvod u istoj protuvrijednosti, tj. uz nadoplatu ili povrat dijela sredstava ako je potrebno. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučenog proizvoda, Kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije na croinfo@egmont.com kako bi se ista uvažila na temelju naknadnog fizičkog dokaza. Trošak reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe snosi Prodavatelj ako se utvrdi da je reklamacija opravdana te Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije cjelokupan trošak zamjene proizvoda novim u cijelosti snosi Prodavatelj.
Kupac pritom nema pravo na jednostrani raskid Ugovora ako je:
– ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
– potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
– ugovor sklopljen na javnoj dražbi
– predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
Prodavatelj će izvršiti povrat novca tek nakon što proizvod bude vraćen, odnosno nakon što Kupac dostavi dokaz o slanju robe natrag, osim u slučaju ako je odlučeno da Prodavatelj sam obavi prikup robe koju Kupac želi vratiti. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da vraća proizvod. Kupac je dužan vratiti neoštećeni proizvod, u originalnoj ambalaži, zajedno s računom, na adresu: Egmont d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb.
Primjerak Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na mrežnoj stranici Prodavatelja Kupac može elektronički ispuniti i poslati. Prodavatelj će dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja Proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda. Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti Proizvoda isti može postupati s Proizvodom i pregledati ga isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji Proizvoda u prostorijama Prodavatelja. U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom.
U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat prekomjernog rukovanja Proizvodom Prodavatelj će procijeniti umanjenje vrijednosti Proizvoda uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja te će o tome izvijestiti Kupca.
Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova
U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.
Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje.
Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ODR).
Elektronska poveznica na Platformu za ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR.

 

Ostale odredbe

 1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena  je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr na drugim web stranicama je zabranjena.
 2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.
 3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.
 4. Kada Prodavatelj odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Uvjeti korištenja u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj te web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
 5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

 

Kontakt i informacije

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:
Egmont d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb
Kontakt telefon: 01 30 40 555
Radnim danom 8:00-16:00 sati
Adresa elektroničke pošte: croinfo@egmont.com
close

OSTVARITE

10% POPUSTA

PRIJAVOM NA NEWSLETTER