Pravila privatnosti

 

Jamčimo za sigurnost svih vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, EGMONT nakladnička djelatnost d.o.o. (dalje u tekstu: EGMONT), Višnjevac 3, Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080127938, osobni identifikacijski broj (OIB): 52195305652 kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.
Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako EGMONT prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i web trgovini i koji su EGMONT dostupni korištenjem web stranice: www.egmont.hr i web trgovine: www.shop.egmont.hr.
Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.
Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi EGMONT, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti tvrtki EGMONT sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.
EGMONT je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, EGMONT je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.
EGMONT kao pružatelj usluga web stranice www.egmont.hr  i web trgovine www.shop.egmont.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.
Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:
EGMONT d.o.o.
Višnjevac 3
10000 Zagreb
OIB: 52195305652
Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: ana.maric@egmont.com ili na adresu EGMONT d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb.

 

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:
 1. prilikom vaše registracije EGMONT će zatražiti pružanje određenih informacija (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i dr.
 2. u trenutku kada pristupite stranici egmont.hr i web trgovini www.shop.egmont.hr prikupit ćemo i vašu IP adresu koja se, također, smatra osobnim podatkom,
 3. kupac odnosno korisnik naše stranice unosom svojih osobnih podataka nakon registracije, a u slučaju kupnje sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i narudžbu usluga po izboru kupca na egmont.hr i www.shop.egmont.hr. Obrada vaših osobnih podataka u potonjem slučaju nužna je za izvršavanje ugovora u kojem ste kao kupac odnosno korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora. Za kupnju su svakako nužni podaci o vašem imenu, prezimenu, adresi (mjestu življenja), državi, broju telefona, e-mail adresi, načinu plaćanja (IBAN), adresi dostave,
 4. prilikom registracije osobe za korisnika odnosno prijave na newsletter ili primanje drugih obavijesti o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona. Pravna osnova za obradu vaših podataka je privola. Privolu korisnik može povući u svakom trenutku obaviješću na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ana.maric@egmont.com li na adresu EGMONT d.o.o., Višnjevac 3, 10000 Zagreb.
 5. situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici egmont.hr i web trgovini www.shop.egmont.hr koje su vam prikazane,
 6. kada kupite naš proizvod radi izvršenja ugovora podatke o vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijelit ćemo s našim partnerima koji u naše ime i za naš račun vrše usluge dostave,
 7. kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zajamčenih važećim propisima,
 8. kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva,
 9. kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora prikupljamo vaše ime, prezime, osobni identifikacijski broj, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja,
 10. kada sudjelujete u našim nagradnim igrama obrađivat ćemo podatke ovisno o vrsti nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavijestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su primjerice ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
 11. kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradit ćemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.
EGMONT preporuča svim kupcima ili korisnicima stranice da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve. Upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom svakih šest mjeseci).
Vaše osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.
Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja
EGMONT u trenutku plaćanja na stranici www.egmont.hr i web trgovini www.shop.egmont.hr kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornih partnera EGMONT kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja vaših podataka.
Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada govorimo o pravnoj osnovi obrade podataka vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se sa kartičnom kućom odnosno bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.
EGMONT ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesuiranja i naplate kartica.
EGMONT upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.
 Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti EGMONT i/ili naši pouzdani partneri.

 

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sljedeće: ime, prezime te adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.
Ponekad od Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: podaci o obrazovanju, datum rođenja, spol, kontakt, adresa za plaćanje, adresa za dostavu, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na www.egmont.hr i www.shop.egmont.hr prilikom plaćanja na www.egmont.hr i  www.shop.egmont.hr ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Također, prikupljamo osobne podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja online obrazaca.
Vaše osobne podatke prikupljamo radi:
 • izvršenja usluge, ispunjenja ugovora o kupnji ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge,
 • korištenja svih usluga na web stranici www.egmont.hr i web trgovini www.shop.egmont.hr,
 • što učinkovitijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahtjeva,
 • dostave robe,
 • slanja materijala, ponuda i kontaktiranja,
 • poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?

 Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od EGMONT zatražiti sljedeće:
 
 
·         da vam omogući pristup vašim osobnim podacima
Imate pravo dobiti od EGMONT potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
 
·         zatražiti ispravak pogrešnih podataka
Imate pravo ishoditi od EGMONT ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
·         zatražiti brisanje osobnih podataka
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, EGMONT bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.
Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
 
·         ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od EGMONT ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
 
·         podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.
 
·         zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)
Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja EGMONT.
Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte službenika za zaštitu podataka na e-mail: ana.maric@egmont.com na adresu Višnjevac 3, 10000 Zagreb.
Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.
EGMONT pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja.
Prikupljene osobne podatke čuvamo i štitimo kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom bilo u pisanom obliku te poduzimamo sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite, sukladno zakonskim propisima i internim pravilima EGMONT-a.
U slučaju da ste nam dali privolu (primjerice, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.
Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

 

Razmjenjuje li EGMONT podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.
EGMONT surađuje s drugim društvima. Vaše podatke možemo dijeliti s pružateljima usluga koji nam pružaju asistenciju ili podršku u uslugama koje mi nudimo Vama, a to su društva ili suradnici u svojstvu treće strane s kojima smo sklopili ugovor, bilo unutar ili izvan Europske unije kao što su dostavne službe, pružatelji tehničkih usluga, financijske institucije i slično.
U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun EGMONT mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji. u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.
EGMONT ni u kom slučaju ne prodaje korisničke podatke trećim stranama.

Koliko dugo će EGMONT zadržati vaše osobne podatke?

EGMONT neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvat ćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat ćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvat ćemo 5 godina, dok ćemo podatke o računima čuvati 11 godina).
Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

 

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

U skladu sa zakonom prikupljamo određene podatke o korisnicima dobivene tijekom posjete ili registracije na www.egmont.hr. Ove podatke koristimo u svrhu realizacije ugovora o kupnji robe, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te kako bi imali informacije kojima bi poboljšali stranicu i njezine sadržaje dodatno usmjerili i prilagodili korisnicima koji ga posjećuju.
Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-mail) s vašim osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bez obzira na to radi li se o elektroničkoj pošti s pitanjem ili komentarom, mi te podatke koristimo samo u svrhu ispunjenja vaših zahtjeva.
Ne prikupljamo podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja.
Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.
Newsletter
EGMONT vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresirani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter EGMONT prikuplja i obrađuje: e-mail adresa.

 

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, EGMONT koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.
Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.
Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

 

Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje EGMONT prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.egmont.hr i web trgovine www.shop.egmont.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.
EGMONT nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.
EGMONT prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram i  Google usluge (npr. Youtube). EGMONT odnosno odgovorne osobe imenovane od strane tvrtke EGMONT imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, EGMONT ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.
EGMONT koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a i Google usluga (npr. Youtube), a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:
  
FACEBOOK ONLINE
https://www.facebook.com/policy.php
INSTAGRAM ONLINE
 
https://help.instagram.com/519522125107875
GOOGLE ONLINE
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a i/ili Google-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:
ZA FACEBOOK:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 
 
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.
 

 

ZA INSTAGRAM:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 
 
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

ZA GOOGLE:
1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States
 
Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Google-a ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

 

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na web stranici i web trgovini.
EGMONT zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.

 

 

 

 

close

OSTVARITE

10% POPUSTA

PRIJAVOM NA NEWSLETTER